Συστημική/Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Συστημική/Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Η εν λόγω προσέγγιση αναδύεται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας, όπου η οικογένεια και το πλαίσιο αλληλεπιδρά ενεργά με το άτομο και επιδρά πολυεπίπεδα στην ζωή του. 

Συχνά το πλαίσιο αντιστέκεται στην αλλαγή παρά την δυσλειτουργία των μελών του, καθώς η αλλαγή εγκυμονεί κινδύνους και προϋποθέτει προσπάθεια για προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Στόχος εν προκειμένω αποτελεί η διαχείριση του κλειστού συστήματος της οικογένειας ώστε να αναδειχθούν υιοθετημένα ή και κληροδοτημένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς που δυσλειτουργούν το άτομο στην καθημερινότητά του.

Σε δεύτερο επίπεδο στοχεύουμε μαζί με τον θεραπευόμενο να υιοθετήσει συνειδητά και κατ΄επιλογήν του λειτουργικά μοτίβα στο ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο βασισμένο στην ισχυρή θεραπευτική σχέση που έχει δομηθεί.

Τα οφέλη της Συστημικής/Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

Μπορεί να βρείτε την Συστημική/Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία ωφέλιμη για τους ακόλουθους λόγους

Επικοινωνήστε μαζί μου

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Θα επικοινωνήσω μαζί σας σύντομα.