Ψυχοθεραπεία ή Συμβουλευτική

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ;; ΤΙ ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;; ΤΙ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ;;

 

Αμφότερα και οι δυο προσεγγίζουν καθετί που σε δυσλειτουργεί αλλά από διαφορετική οπτική και με διαφορετική δυναμική.

Η επιλογή μιας εκ των δυο εξαρτάται από εσάς και την ετοιμότητα σας να μπείτε στην διαδικασία της θεραπείας. Όλα ξεκινάγανε από εσάς και ολοκληρώνονται με εσάς!!

Πιο συγκεκριμένα η συμβουλευτική όσο και αν παραπέμπει η ονομασία με παροχή συμβουλών δεν συνάδει με αυτό και ο λόγος είναι απλός: εσείς γνωρίζετε εσάς και για εσάς καλυτέρα από τον καθένα.

Συνεπώς, η συμβουλευτική είναι μια μορφή συνδιαλλαγής σκέψεων αναμεσά στον σύμβουλο και στον συμβουλευμένο με πυρήνα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τελευταίος, με σκοπό να βρεθεί μια πιο λειτουργική φόρμουλα αλληλεπίδρασης με το πλαίσιο με το οποίο αλληλεπιδρά.

Πρόκειται λοιπόν για μια βραχυπρόθεσμη προσέγγιση με άμεσα και απτά αποτελέσματα που έρχεται σε επαφή και αγγίζει το παρόν του υποκείμενου με στόχο την αυτοβελτίωση και την αυτοφροντίδα αυτού, καθιστώντας το λειτουργικό στην καθημερινότητα του.

Όσον αφορά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία μιλάμε για μια μακρόχρονη διαδικασία κατά την οποία επίσης μέσω του διαλόγου στοχεύουμε σε εάν πιο βαθύ και ριζικό αποτέλεσμα που πηγάζει από το παρελθόν και αντανακλά το μέλλον του θεραπευμένου. Το υποκείμενο που επιθυμεί να μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία προετοιμάζεται με συνοδοιπόρο του τον θεραπευτή να έρθει σε επαφή με μοτίβα σκέψεων και συμπεριφορών του παρελθόντος που τον δυσλειτουργούν ακόμα και σήμερα, να αναβιώσει παλιά τραύματα και αρνητικά συναισθήματα που υποθάλπονται, να συνδιαλλαγεί μαζί τους και να τα αποδεχτεί πιο λειτουργικά συνθέτοντας εάν πιο συνειδητοποιημένο και λειτουργικό εγώ.