Θλίψη

Η Θλίψη είναι ένα γνώριμο σε όλους συναίσθημα, που συνδέεται στενά με την απώλεια και το πένθος. Συνδέεται επίσης με βραχεία αντίδραση σε βιώματα όχι ψυχοπαθολογικής σπουδαιότητας, ενώ σε παρατεταμένη διάρκεια συνδέεται με εμφάνιση Καταθλιπτικής Διάθεσης.

«Ένας ύπουλος εχθρός της σύγχρονης κοινωνίας»

✓ Δες την πριν αυτή δει εσένα!!
✓ Έλεγξέ την πριν αυτή ελέγξει εσένα!!
✓ Νίκησε την πριν αυτή νικήσει εσένα!!

Επιδράσεις:

  • Συναίσθημα: απώλεια ενδιαφερόντων, ανηδονία, άγχος, ευερεθιστότητα, ευσυγκινησία
  • Σκέψη: ιδέες αυτομομφής-ενοχής, αναξιότητας, απόγνωσης, ιδέες αυτοκαταστροφής/ σκέψεις θανάτου, αναποφασιστικότητα, στενωμένη σκέψη, ιδεομηρυκασμός
  • Νοητικά: διάσπαση της προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης, εξασθένηση μνήμης
  • Συμπεριφορά: κοινωνική απόσυρση, αεργία, αβουλία, παραμέληση αυτοφροντίδας, απόπειρες αυτοκαταστροφής
  • Σώμα: διαταραχές ύπνου, όρεξης, μείωση ενεργητικότητας, αίσθημα κόπωσης
  • Λόγος: λογοπενία, βραδυφήμια
  • Ψυχοκινητικότητα: επιβράδυνση, ανησυχία ή διέγερση

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ !!!!

  • Περαστικό συναίσθημα
  • Σημείο προσωπικής αδυναμίας
  • Όσοι πάσχουν από κατάθλιψη δεν μπορούν από μόνοι τους να διορθώσουν αυτή τη νοσηρή κατάσταση και να αισθανθούν καλύτερα

 

ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

¨ Καταθλιπτική διάθεση

¨ Απώλεια του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης/ανηδονία σε σχέση με δραστηριότητες που προηγουμένως ευχαριστούσαν τον ασθενή

¨ Μείωση ή αύξηση της όρεξης για φαγητό

¨ Αϋπνία ή υπερυπνία

¨ Κόπωση ή απώλεια ενεργητικότητας

¨ Ψυχοκινητική ανησυχία ή ψυχοκινητική επιβράδυνση

¨ Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και σκέψης, αναποφασιστικότητα

¨ Αισθήματα ανικανότητας, αναξιότητας, ενοχής, έλλειψης ελπίδας

¨ Ιδέες αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφικών πράξεων

Διάρκεια: > 2 εβδομάδες